Kies het best

Passende
Scenario

voor de toekomst van uw vastgoed

KORTE INTRODUCTIE
 • Onderbouwt en verantwoordt strategische keuzes

 • Verbindt strategische keuzes van belanghebbenden

 • Verantwoordt te investeren budgetten

 • Geeft interne en externe verantwoording

Focus op bestaande voorraad

Vastgoedbezitters richten zich de komende jaren meer op de renovatie van hun bestaand bezit.

Investeren in energiebesparende maatregelen staat daarbij hoog op de agenda. De focus op
nieuwbouw is minder groot dan voorheen.

Vastgoedbeheerders zullen de komende jaren voor de nodige investeringsvragen staan. In welk deel van het bezit verbeteren we de energie-
zuinigheid? En, minstens zo belangrijk, tot welk niveau?

SMILE © vergelijkt de effecten van uw investering in onderhoudsmaatregelen op het gebied van techniek, wonen en financiën én duurzaamheid. We werken 4 scenario´s geheel uit en optimaliseren vervolgens het gekozen scenario.

Smart Investeren In Lagere Energiekosten

Een korte introductie

SMILE legt verbindingen tussen alle thema’s, die van belang zijn bij grootschalige onderhouds- en investeringsprojecten, maar die vaak los van elkaar besproken worden.

 • Financiele Parameters

 • Technische Uitgangspunten

 • Aandachtspunt Bewoner

 • Duurzaamheid Principes

We verbinden deze thema’s met elkaar en maken er communicerende vaten van. Met behulp van SMILE bespreken we deze samenhang; SMILE brengt in beeld welke invloed een besluit in één van die gebieden heeft op de andere. Zodat u uw keuzes kunt optimaliseren bij groot onderhoud  of andere, effectievere keuzes kunt maken.

SMILE is geen strategisch stuurmodel, maar een tactisch-operationeel hulpmiddel. Idealiter werken we met SMILE één jaar voordat u als opdrachtgever gaat investeren. Dus voordat u de begroting gaat opstellen. Samen met u bekijken we, met behulp van SMILE, wat de meest effectieve manier is om een specifiek project te verbeteren. Tegelijkertijd is het meteen een toets van de gekozen strategische route: is dat de juiste of kunt u daar eventueel nog in bijsturen?

Kiezen en optimaliseren

Als gebruiker doorloopt u steeds twee ‘rondes’. In ronde 1 beschrijven we 4 scenario’s waaruit u als opdrachtgever kunt kiezen. In ronde 2 optimaliseren we het gekozen  scenario tot een onderbouwd advies. Uiteindelijk draait het om de effecten voor u als verhuurder (bedrijfswaarde) en voor de huurder (woonlasten): wat levert een bepaalde ingreep of set ingrepen op?

Meerdere scenario’s

Scenario 1 past volledig binnen de uitvraag, Scenario 2 en 3 zijn ‘stoute scenario’s’: ze passen bij de uitvraag, maar zetten aan tot denken en zoeken grenzen op. Met een aantal tegendraadse en tegelijkertijd vaak inspirerende uitgangspunten. Scenario 4 is een NOM-renovatie. Dit ter vergelijk van de andere scenario’s met de maximale ambitie.

€ 1 miljoen

We kijken budgetonafhankelijk zodat een helder beeld ontstaat van de effecten van onze keuzes. We doen alsof we een miljoen te besteden hebben en zetten dat in op basis van de scenario’s die we hebben uitgewerkt. En dan ziet u de effecten van die scenario’s uitgedrukt in vier uitkomsten: hoeveel huishoudens help je, hoeveel gas/energie bespaar je, hoeveel extra huuropbrengsten genereer je, hoe ontwikkelen de woonlasten zich?

Projectspecifiek

Om SMILE op de juiste manier te vullen is een goede voorbereiding gewenst. Vooraf zijn actuele, projectspecifieke gegevens (aantal bewoners, werkelijke verbruik) van groot belang.  Als referentie geldt altijd de ‘moeilijkste’ woning om energetisch aan te pakken is en waarbij de ingrepen dus relatief het meeste geld kosten.

Data en praktijkervaring

SMILE is hét middel voor het vergelijken van de investeringseffecten in energiemaatregelen voor zowel opdrachtgever als bewoner. SMILE maakt de verschillende scenario’s inzichtelijk en ondersteunt de te nemen beslissing. Deze scenario’s komen tot stand door een bundeling van wetenschappelijke data en de kennis en jarenlange praktijkervaring. SMILE is niet gebaseerd op een passieve database, maar werkt met voortdurend geactualiseerde gegevens.

NOM of NIET?

Een NOM-renovatie kost gemiddeld €60.000. Met het oog op technische én maatschappelijke ontwikkelingen, is dit een risicovolle investering. Snel veel huishoudens helpen aan lagere energiekosten, bij voorkeur NOM-ready, is een economisch schaalbare investering. Dat ondersteunt uw bieding naar uw gemeente, die doorgaans gebaat is bij grote aantallen tevreden bewoners.

Interesse in SMILE Renoveren?

Wat vinden onze Klanten ervan

Met SMILE maken mensen dagelijks de beste keuze voor hun vastgoed.
Hieronder kunt u enkele verhalen lezen van onze gebruikers.

Veel gestelde vragen

32icon Kan SMILE variëren op Streefhuurpercentage?
Ja, ingegeven kan worden of u gaat harmoniseren of extra punten toekennen bij grootonderhoud of bij mutatie.

32icon Kan SMILE variëren op Mutatiegraad?
Ja, zowel op bedrijfsniveau als complexniveau.

32icon Ligt het aantal te renoveren woningen per complex vast?
Nee, het aantal te renoveren woningen kunnen we nuanceren. Het is mogelijk dat er een advies komt om bijvoorbeeld 75% van de woningen wel te renoveren en de rest niet – om redenen van kwaliteit of welke reden dan ook.

32icon Wat doet SMILE met PV-cellen?
PV-cellen houden we apart in ons advies. Enerzijds omdat de ontwikkelingen van PV panelen zowel in techniek als regelgeving elkaar snel opvolgen. Anderzijds is de situering van een woning van belang. We werken in ons advies met gemiddelden en benoemen PV-cellen apart in het maatregelenpakket.

32icon Is SMILE gekoppeld aan de MJOP van het complex?
Ja, hoewel SMILE is in gericht voor projectmatige investeringen, geeft het tegelijkertijd een nadrukkelijk beeld van de (planmatig) onderhoudsuitgave voor de (middel)lange termijn.
32icon Betekent een SMILE scenario dan ook altijd ingrijpen?
Nee, werken met SMILE levert soms onverwachte ‘bijvangsten’ op. Zo formuleerden we onlangs een advies voor een opdrachtgever om een project aan te labelen voor verkoop.

32icon Sluit SMILE aan op het 3-kamer model?
Ja, SMILE brengt verbindingen aan tussen de kamers van het 3-kamer model: Maatschappelijke kamer, Vastgoedkamer en Vermogenskamer. Beslissingen in de ene ‘kamer’ hebben effect op de andere. SMILE laat dat zien.

32icon Hoe lang duurt het voordat ik een SMILE advies heb?
Een uur. Als we de juiste projectgegevens hebben, kunnen we per dag ongeveer 20 projecten ‘door SMILE halen’.

nl

Boekema Vastgoedonderhoud B.V.
Wasaweg 14, 9723 JD Groningen
Tel 050-5 730 720
Meer informatie
De Variabele Groot Onderhoud B.V.
Pascalweg 2, 6662 NX Elst
Tel 0481 225 015
Meer informatie
Kloet Vlaardingen B.V.
Haringbuisweg 25, 3133 KP Spijkenisse
Tel 010 - 4343166
Meer informatie
Logchies Renovatie en Onderhoud B.V.
Gooiland 10, 1948 RC Beverwijk
Tel 0251-264 000
Meer informatie

Gedeelde Kennis

Onze adviseurs vertellen u graag meer

SMILE wordt exclusief geadviseerd door vier renovatie-specialisten die samen een landelijke dekking verzorgen voor de opdrachtgever.

U KUNT BIJ ONS ALTIJD LANGSKOMEN

Interesse? Neem dan Contact op

contact

  Categories

  • Geen categorieën